Economische kosten

 

Economische kosten van chronische inflammatoire darmaandoeningen: kosten door verlies aan productiviteit per contractuele arbeider bedragen gemiddeld 6.600 euro!

van gennep

10/12 - De economische impact van chronische inflammatoire darmaandoeningen is aanzienlijk. Hoewel we de directe en indirecte kosten van die ziektes kennen, is dat niet steeds het geval voor de productiviteit op het werk, of dit nu absenteïsme of presenteïsme is. Een Nederlands team heeft dat aspect van de ziekte onderzocht bij patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening die een arbeidscontract op zak hebben. Van de 1.590 gecontacteerde patiënten nam het team er 510 in de studie op, van wie 53% met colitis ulcerosa. Ze verdeelden de deelnemers in vijf groepen op: geen behandeling (n = 132), behandeling met 5-ASA (n = 110), therapie met immunomodulator (n = 108), behandeling met anti-TNF (n = 122) en biologische therapie van de laatste generatie (vedolizumab en ustekinumab)(n = 38). De mediane duur van hun ziekte bedroeg 11-12 jaar. Uit hun onderzoek bleek dat er bij 4% van hen sprake was van ernstig absenteïsme en een ernstig productiviteitsverlies bij 19%. Deze percentages liggen veel hoger bij een biologische behandeling van de laatste generatie (respectievelijk 25%, 42% en 58%) dan bij patiënten onder een 5-ASA-behandeling (respectievelijk 0%, 6% en 5%), waarschijnlijk omdat deze patiënten meer aangetast zijn. Predictieve factoren voor de ernst zijn inderdaad de activiteit van de ziekte (OR = 6,6 ; IC 95%: 3,6 tot 12,1) en de aanwezigheid van actieve peri-anale letsels (OR = 3,7 ; IC 95%: 1,5 tot 8,7). De mediane jaarlijkse kost voor het verlies aan productiviteit bedroeg 0 euro voor patiënten onder een 5-ASA-behandeling, 1.143 euro voor patiënten onder een therapie met een immunomodulator, 3.810 euro voor patiënten onder een monotherapie met anti-TNF, 3.049 euro in het geval van een gecombineerde behandeling, en 5.603 euro voor patiënten die vedolizumab kregen voorgeschreven. Dat bedrag stijgt tot 10.350 euro onder ustekinumab en daalt tot 762 euro voor patiënten die geen behandeling ondergaan. De kosten liggen veel hoger bij een actieve aandoening (13.338 euro) en bij peri-anale letsels (14.363 euro). Bovendien blijkt vermoeidheid de belangrijkste causale factor te zijn voor het verlies van productiviteit (in 71% van de gevallen), alsook de aanwezigheid van abdominale pijn (33%). De komende maanden krijgt deze studie bij contractuele arbeiders een vervolg bij studenten om de impact van chronisch inflammatoire darmaandoeningen op hun toekomst in kaart te brengen.

 

Bron: Van Gennep S et al.: Work productivity loss is a major cost driver in IBD patients : the Work-IBD study. 27ste UEG (United European Gastroenterology) week (Barcelona): 19 tot 23 oktober 2019.